Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle videoer

  Systemteori

  For å skape gode kommunikasjonsmønstre og få til effektiv kommunikasjon, har systemteori noen begreper som er nyttige. De kan både hjelpe oss til å forstå gruppedynamikk og også kommunikasjon i organisasjoner. Se videoen av Pål Tanggaard nedenfor hvor han forklarer nærmere.  

  Sosialkonstruksjonisme

  Sosialkonstruksjonisme har som utgangspunkt at kunnskap ikke er noe universelt og noe som er gitt utenfra. Sannhet med stor S finnes ikke. Uansett hvor mye vi leter, så vil vi aldri kunne være sikre på at noe egentlig er slik eller at hun egentlig mente det. Kunnskap og mening konstrueres i fellesskap og et begrep, en teori eller en ”sannhet” får mening…