Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  World Cafe

  Hva & hvorfor

  World cafe er en arbeidsmetode, eller et verktøy, som får frem den kollektive visdommen i store grupper med høy diversitet, og understøtter interaksjon og dialog. Metoden kan blant annet brukes til deling av informasjon, relasjonsbygging, refleksjon, utvikling og planlegging. Metoden er basert på antagelser om at felles kunnskap kommer gjennom å anerkjenne unike bidrag og at visdommen allerede er tilstede i gruppen. Dette verktøyet gjør at man får frem flere aspekter ved en sak eller et spørsmål enn det man ville i en felles diskusjon. Man får også diskutert spørsmålene grundigere og på kortere tid. For å gjennomføre denne øvelsen trengs bord, stoler, skriveutstyr og ark. Og ikke minst plass nok til alle deltagerne.

  Prinsipper for gjennomføring

  Skap en hyggelig atmosfære. Undersøk spørsmål som har betydning for deltakerne. Legg til rette for møte mellom mennesker og ideer. Lytt etter mønster, innsikter og dypere underliggende spørsmål. Gjør kollektiv kunnskap synlig.

  Hvordan

  Kan gjennomføres på 10-200 deltakere (kanskje mer).

  • Deltakerne deles i mindre grupper a 4-6 deltagere per bord. Hvert bord har et tema/spørsmål. Avhengig av hvor mange temaer/spørsmål man har kan man ha flere bord per tema eller flere temaer per bord.
  • Gjennomfør minimum 3 runder med tidsrammer på 15-25 minutter per runde.
  • En person på hvert bord har ansvaret for å være vert, og blir sittende på samme bord gjennom hele seansen. Verten skal sørge for at samtalen blir dokumentert, og involvere alle på en god måte.
  • Deltagerne er ambassadører av ideer og innsikter de tar med seg fra andre bord.
  • Mellom hver runde flytter deltakerne seg til nye bord. Dette gjøres ved at gruppene sprer seg og setter seg på ulike bord og danner nye grupper.
  • Før hver runde oppdaterer verten deltakerne om hva som har blitt snakket om i forrige runde. Samtalen fortsetter på bakgrunn av dette. Maks 3 min per oppdatering! I siste runde kan det være lurt at deltakerne går tilbake til bordet de startet på for å lage en oppsummering og en presentasjon av alt som har kommet frem.
  • Når alle rundene er gjennomført, bruker dere tid i plenum ( f.eks. 4 min per gruppe) til å høste fra det som har fremkommet fra de forskjellige bordene. Bord med samme tema kan gå sammen for å skape en felles oppsummering.

   

  Kilder: www.theworldcafe.com