Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Walk and talk

  Hva & hvorfor

  Dette er en dialogøvelse som styrker relasjonene mellom teammedlemmene og fungerer som et annerledes avbrekk i arbeidet. Det hele går ut på at to og to går sammen, og går en bestemt distanse sammen, hvor den ene har ordet halve distanse og det byttes halvveis, så begge får snakket (kan også bare være et gitt tidsrom, som deles på to). Bevegelse skaper god flyt i samtalen, sorterer tanker på en ny måte og stimulere til kreativitet. Øvelsen i seg selv er bare en god ramme for samtale, så det er derfor viktig å definere et hensiktsmessig samtaleemne.

  Hvordan

  Be teamet gå sammen med en samtalepartner, gjerne en de ikke kjenner så godt, hvis målet er å bli bedre kjent. Finn et tema deltagerne skal snakke om. Temaet kan bestemmes ut fra et behov du har sett i teamet, eller være mer generelt for å få samtalen i gang. En god idé kan være å angi en tidsramme for øvelsen, f.eks. 10 minutter, hvor deltakerne selv passer tiden og snur/bytter etter 5 minutter. Forsikre deg om at alle har forstått øvelsen før du sette i gang. La parene dele momenter som har kommet frem under turen i plenum etter øvelsen.