Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Visjonsbilde

  Hva & hvorfor

  For at du og teamet skal lykkes med prosjektet eller den oppgaven dere er stilt ovenfor, er det viktig å være bevisst på hva som er hver enkelt teamdeltakers suksesskriterier og tanker om visjon. Hensikten med øvelsen er å skape et felles bilde av teamets suksesskriterier, visjoner og forventinger til prosjektets resultat.

  Hvordan

  Visjonsbilde er laget som en sjablong og kan printes ut i A0.

  1. Be teammedlemmene tenke på oppgaven/prosjektet de står ovenfor, for så å notere ned egne kriterier for suksess og forventning til resultat.
  2. Be deltagerne beskrive og visualisere egne suksesskriterier og resultater i hver sin sirkel på A0 sjablong.
  3. Diskuter det som har kommet opp på veggen.
   • Hva er likt
   • Hva er ulikt
   • Finn felles forståelse
   • Bli enige om hva prosjektet kan romme, og hva som må parkeres.
  4. Dersom noen er ekstra fremtredende, kan de skrives opp i midten som et felles formål, visjon eller mål for prosjektet.

  Bruk gjerne tegninger og symboler hele veien.

   

  Vedlagte filer