Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  God møtestruktur

  Hva og hvorfor

  God møtestruktur er svært viktig for at deltakerne både skal nå de målsetninger de har for møtet og komme dit på en konstruktiv og god måte. Av forskjellige grunner kan enkelte ha vonde og dårlige erfaringer med møter, planleggingsprosesser og prosjekter. Trygghet er svært viktig for et godt møte (og for prosessledelse forøvrig). Dersom du evner å legge trygge og gode rammer for møtet du planlegger, vil du kunne oppnå større deltagelse fra de involverte og dermed bedre resultater. Se egen sjablong som viser de viktigste momenter man må tenke på for å skape et godt møte Den kan fylles ut av deg alene på forhånd eller sammen med deltakerne i forkant av møtet.

  Hvordan

  1. Overordnet hensikt: Hvorfor er dette møtet viktig? Hvorfor er vi samlet til dette møtet?
  2. Resultat: Hva ønsker vi at utfallet av møtet skal være? Hva vil vi gjerne ha oppnådd ved møtets slutt?
  3. Program/agenda: Hvordan skal vi bruke tiden vår mest effektivt og hensiktsmessig?
  4. Roller: Hvem har ansvaret for de forskjellige oppgaver ivaretas under møtet? Ordstyrer? Referent?
  5. Kjøreregler: Hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre for å få et godt og effektivt møte. Hvordan skal vi gjennomføre møtet på en måte som ivaretar alle deltagerne?

  Les også: God møteinnkallelse

  Kilder: Prinsiples of Facilitation – The Grove – David Sibbet