Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Velkommen

  Velkommen er et verktøy for å sette rammene for en prosess eller et møte.
  Malen kan enten fylles inn på forhånd eller sammen med deltakerne.

  Verktøyet inneholder:
  Program – hva skal være innholdet i møtet/prosessen? Hva er agendaen?
  Roller – Hvilke roller er det i møtet (prosessleder, referent, etc)?
  Kjøreregler – Hvilke kjøreregler skal vi ha for møtet, slik at vi når målene og hensikten på en god måte?
  Resultat – Hvilke resultat skal vi sitte igjen med etter møtet/prosessen? Hvilke målbare leveranser (ideer, beslutninger, dokumentasjon, enighet, etc)?
  Overordnet hensikt – Hvorfor har vi dette møtet? Hva skal effekten av møtet være? Hva skal effekten av effekten til møtet være?
  Velkommen sikrer deg et godt planlagt møte med større sannsynlighet for å oppnå målene og hensikten du har for møtet.

   

  Last ned malen her: Velkommen_A0