Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Veikart

  Hva & hvorfor

  Dette visuelle verktøyet kan brukes når som helst i en prosess eller prosjekt, men egner seg best i planleggingsfaser. Hensikten er å hjelpe prosjektteam eller større organisasjoner med å visualisere de mål som settes og de forpliktelser de gjør i forhold til dette. Et godt utfylt veikart illustrerer spesifikt hvilken vei som skal benyttes for å nå målet og knytter spesifikke handlinger til bestemte datoer og tidsrammer. Dette gjør det lettere for deltakere å se hvilke oppgaver de står ovenfor og gjør dem i stand til å se og forebygge eventuelle hindringer/utfordringer før de oppstår. Veikartet i sin oversiktlige, enkle og håndgripelige form er et godt verktøy for å skape deltagelse, engasjement og eierskap.

  Hvordan

  1. Gjennomgå metoden først. Vis hvordan et veikart ser ut – og hva det er deltagerne skal gjøre.
  2. Gruppen starter med å tegne opp et grunnriss av veikartet på et flippoverark o.l. Grunnrisset består av en akse med en tidslinje, en beholder (krukke, fat, skrin) hvor den enkelte skal skrive inn målet eller drømmen sin. En startstrek hvor navnet på deltagerne i gruppen skrives inn.
  3. Begynn med at alle deltagerne setter ord på drømmen sin – eller ønskene for teamet, et utviklingsarbeid osv. Bruk runde som metode. Det er de felles målene, drømmene eller ønskene for gruppa som skal skrives inn i enden av veikartet (Soria Moria).
  4. Deretter skal gruppen lage veien mot målet. Prinsippet her er at alle skal bidra. Det viktigste er å komme i gang. Det første skrittet som hver og en skal gjøre skrives inn i veikartet. Datofest målsettinger for underveisarbeidet.
  5. Gruppa drøfter hva som er den første milepælen dere skal nå. Dere må finne ut når dere tror denne milepælen nås – og hva som skal være oppnådd. Lag et symbol for en milepæl og merk av på kartet.
  6. Det er lurt at gruppa drøfter hvilke hindringer som kan oppstå. Finn fram til en viktig hindring. Marker gjerne når dere tror den vil kunne oppstå. Drøft hva dere vil gjøre for å komme utenom eller overskride denne hindringen.
  7. På veien mot målet skal det også feires. Gjennom feiringer henter gruppa ny energi. Finn ut når dere har oppnådd et resultat på veien mot målet som er så viktig at det bør markeres. Drøft hvordan dere vil feire. Lag et symbol for feiring. Tegn dette inn i kartet.
  8. Som dere skjønner skal dere lage et veikart som bidrar til at alle deltagerne i gruppa ikke bare ser for seg målet, men de ser for seg hvordan de skal reise: Hvilken rute de velger, hva de skal oppleve underveis og hvordan man skal overvinne hindringer.

  Sjablong: veikart_A3

  Kilde: T he Grove Consultants International – Strategic Visioning Guides, Bjørn Hauger m-fl. (2008). Organisasjoner som begeistrer.