Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tjenesteprototyping

  Hva & hvorfor

  Tjenesteprototyping betyr å lage en troverdig, håndgripelig og forenklet testvariant av den tjenesten du planlegger å designe. Fordelen med å teste tjenesten på potensielle brukere under realistiske forhold er at man tidlig får svar på hvordan den kan komme til å fungere i virkeligheten og dermed gjør den videre designprosessen lettere. Samtidig som man minsker eventuelle risikoer skaper man også eierskap og tiltro til det endelige resultatet det jobbes mot.

  Tjenesteprototyping gir både et detaljert og helhetlig bilde på relasjonen mellom mennesker, gjenstander og handlemåter.

   

  Kilder: