Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Telleøvelse

  Hva & hvorfor

  Telleøvelsen er en såkalt ”icebreaker” og er fin i bli-kjent/oppstartsfaser. Hensikten med øvelsen er å få deltagerne til å forstå viktigheten av å fokusere på hverandre som gruppe, og ikke kun på hvert enkeltpersoner.

  Hvordan

  I grupper på mellom 10-20. I workshop, seminar eller kurs. Øvelsen tar ca 10 min. La gruppen av deltagerne stille seg i en sirkel. Det lønner seg å være mange deltakere (helst flere enn 10). Sammen skal gruppen telle til det antall deltakere det er eller et gitt tall(F.eks. 20) Utover tellingen er det ikke lov å kommunisere, verken verbalt eller nonverbalt. Hver gang 2 personer (eller flere) teller samtidig må de starte forfra.