Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Swot

  Hva & hvorfor

  Swot er et analyseverktøy som kan brukes for å tydeliggjøre fortrinn og utfordringer. Det kan brukes på teamet som helhet, prosjektet, produktet som fremstilles eller andre konkrete ting i prosjektet. En Swot-analyse vil hjelpe teamet til å avdekke antagelser hos den enkelte og deretter skape en felles konsensus. Swot er en engelsk forkortelse av ordene:

  Strengths, weaknesses, opportunities & threats.

  Hvordan

  Del ut ark til alle som deltar, med ferdig opptegnet mal (eller vis på tavle hvordan arket skal se ut). Få deltagerne til å fylle inn sine meninger og tanker om de følgende temaer:

  • Strenghts: Hva er styrken i teamet/prosjektet/produktet?
  • Weaknesses: Hva er svakheten i temaet/prosjektet/produktet?
  • Opportunities: Hva er mulighetene i teamet/prosjektet/produktet?
  • Threats: Hva er truslene til teamet/prosjektet/produktet?

  Etter å ha fylt inn i rubrikkene, gjør dere følgende refleksjoner: Hvilke trusler kan utgjøre en svakhet? Hvilke svakheter kan endres og gjøres til muligheter? Hvordan kan dere bruke styrkene til å gjøre svakhetene og trusslene om til muligheter? Hvilke styrker kan bli bedre og dermed utgjøre nye muligheter?