Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Summegruppe

  Hva & hvorfor

  Korte eller lange samtaler (fra 1 min – 1 time) parvis om et tema eller spørsmål som prosessleder har stilt eller ut ifra intervjuguide.

  Enkel metodikk som gjør at alle deltar. Skaper trygghet fordi du får dele uten å måtte snakke i plenum. Relasjoner skapes gjennom at du får tid til en annen person. Prosessleder/møteleder får et ”pusterom”. Lur metode å bruke, hvis du står fast og trenger litt tid til å hente deg inn igjen.

  Hvordan

  Korte eller lange samtaler (fra 1 min – 1 time) parvis om et tema eller spørsmål som prosessleder har stilt eller ut ifra intervjuguide.

  Eks.:

  1. Velg et spørsmål, eks: Hvilke forventninger har du til dagen?
  2. Be deltakerne gå sammen to og to og snakke sammen med utgangspunkt i spørsmålet.
  3. Gi deltakerne maks 5 min – gå gjerne litt rundt og lytt. Viktig å ikke gi deltakerne for lang tid, da det ofte kan være lett å miste fokus. Avbryt gjerne når det er mye energi i rommet.
  4. Be noen dele litt av samtalene inn i plenum