Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Standpunktøvelsen

  Hva & hvorfor

  Dette er en øvelse som kan brukes til å gjøre teamet bedre kjent i starten av et prosjekt. Samtidig har den til hensikt å skape refleksjon og bevissthet omkring deltakernes standpunkt i forhold til viktige spørsmål til prosjektet. Øvelsen kan brukes til å skape klarhet, refleksjon og engasjement rundt de spørsmål dere måtte finne nødvendig før dere setter i gang med arbeidet. Gjennomføringen krever lite forberedelser og ressurser, foruten god gulvplass.

  Hvordan

  Gjør plass til at alle kan stå på gulvet (Deltakerne skal fordele seg langs en imaginær linje, så utnytt lengden i rommet) Deltakerne får oppgitt aspekter ved et prosjekt som enten står i motsetning til hverandre eller utgjør en skala. Et eksempel på motsetninger er: ”fokus på resultat eller fokus på prelasjon: hva er viktigst for meg?” Her vil den ene enden av rommet utgjør 100 % resultatfokus og den andre 100% relasjonsfokus. Deltakerne får selv plassere seg hvor de ønsker.

  Et eksempel på en skala er: ”Hvor mye kunnskap har jeg om dette prosjektets innhold- mye eller lite?”

  Inviter gjerne til åpen diskusjon og refleksjon når deltakerne har funnet sin posisjon.