Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Sprint

  Hva & hvorfor

  Sprint brukes som regel som en del av Scrum-metodikk . Scrum er igjen det mest brukte rammeverket innenfor programvareutvikling, kalt Agile eller Smidig på norsk. I Scrum jobber man i tidsbokser (iterasjoner) med fast lengde og disse kalles sprinter. En sprint kan maksimum ha en lengde på en måned, og den kan gjerne være kortere. Det blir mer og mer vanlig å kjøre sprinter som går over 2 uker eller kortere.

  Når en sprint starter, forplikter teamet seg til å levere det omfanget (målene) de har tro på at de skal klaren innenfor den valgte tidsboksen. På bakgrunn av det valgte omfanget definerer teamet alle de oppgavene de må fullføre for å oppnå målet. Det viktigste er at det produseres et tilnærmet ferdig produkt i hver sprint, uansett hvor enkelt og elementært det er. Dette hjelper oppdragsgiveren til å prioritere de oppgavene som de anser for viktigst og gjør at utviklingsteamet jobber med de rette oppgavene til enhver tid. Sprinten avsluttes med at teamet demonstrerer det de har laget for utvalgte interessenter og produkteier i et evalueringsmøte. Det aller siste man alltid gjør i sprinten er et tilbakeblikk med evaluering av hva som gikk bra, hva som bør forbedres og hvilke tiltak man skal iverksette for å bli bedre.

  Selv om Sprinter som regel brukes innenfor Scrum, så er det en betegnelse på å jobbe med hurtige iterasjoner (tilbakemeldingssløyfer). Så konseptet kan absolutt overføres til andre felter enn tjeneste-, software-, produktutvikling, mm. Poenget er å jobbe seg raskt igjennom en hel iterasjon, slik at man kan få best mulige tilbakemeldinger fra interessenter og brukere.

   

  Kilder: www.scrummethodology.com

  videoforedrag: Lean, agile and scrum