Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Spørsmål – skaper bevegelse og åpner opp

  Hva & hvorfor

  Dette er spørsmål du kan stille deg selv og dine medarbeidere i prosessfaser hvor dere skal åpne opp og utforske mulighetene som ligger i oppgaven dere står ovenfor. Disse spørsmålene har til hensikt å hjelpe dere med å finne ulike perspektiver og alternativer.

  Viktige elementer i den åpne fasen

  • Innhente perspektiver
  • Undersøke problemets kontekst og karakter fra ulike perspektiver
  • Understøtte alle bidrag, også problemstillinger og dårlige idéer
  • Søke å finne flest mulige alternativer
  • Utvikle mange idéer

  Hvordan

  • Hva skal til for å skape forandring knyttet til dette temaet?
  • Hva skal til for å skape fullt engasjement og eierskap til dette temaet?
  • Hva er mulig her og hvem bryr seg?
  • Hva trenger vårt umiddelbare fokus for at vi skal komme oss videre?
  • Hvis vi ikke hadde noen tid å miste, hvilke store og modige skritt ville vi tatt for å komme i gang?
  • Hvordan kan vi støtte hverandre i de neste skritt på veien videre?
  • Hvilket unike bidrag kan hver enkelt av oss gi til oppgaven/prosessen?
  • Hvilke samtaler, hvis tatt i dag, vil skape positive ringvirkninger for organisasjonen vår i møte med fremtiden?
  • Hva kan vi gjøre i dag som får store (og positive) virkninger i fremtiden? Hva kan det vi gjør i dag utvikle seg til i morgen/fremtiden?

   

  Kilder: Lent AS (www.lent.no)