Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Spørsmål – knyttet til oppstartsfasen

  Hva & hvorfor

  Dette er spørsmål som du og dine kolleger kan benytte for å finne formål, eierskap og forankring i den oppgaven/prosjektet dere står ovenfor. I denne fasen er det viktig å finne frem til en felles forståelse av de utfordringene dere står ovenfor og å skape eierskap og engasjement blant de som eventuelt skal være med i det videre arbeid. Derfor er det viktig at alle reflekterer over hva oppgaven betyr for hver enkelt og i hvor stor grad man er villig til å forplikte seg til det som kommer av arbeid. Dersom prosjektgruppen består av nye medlemmer bør hver enkelts motivasjon, kompetanse og bidrag avklares her, for å skape trygghet i gruppen.

  Hovedspørsmålet i denne fasen er: Hvorfor er vi her?

  Hvordan

  Spørsmål for å undersøke formål:

  • Hvorfor er det viktig for meg personlig å …?
  • Hva motivere meg til å jobbe med … fremover?
  • Hvorfor ønsker dere (bestillere/ styringsgruppe/ etc.) å bruke tid/lede organisasjonen i retning av å jobbe med…?
  • Hvorfor er det viktig faglig/ profesjonelt å jobbe med …?
  • Hva kunne se annerledes ut dersom dere lykkes 100% med å svare på problemstillingen/ utnytte muligheten?
  • Hvordan kan det å løse (jobbe med) problemet gjøre at din/ deres organisasjon blir bedre på å møte kundens/ interessentens behov?

  Spørsmål for å undersøke felles forståelse:

  • Hva er vår felles forståelse av denne utfordringen, hvordan definerer vi utfordringen og hvordan jobber vi best med å møte/jobbe med den?
  • Hva er det som skjer rundt oss (samfunn, omverden, marked, etc.) som bygger opp under behovet for at vi kommer sammen og finner nye kreative og innovative løsninger?
  • Hvordan skal vi best gå frem for å finne en felles forståelse av problemet?

   

  Kilder: Lent AS (www.lent.no)