Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Spørsmål – knyttet til målsetting og visjon

  Hva & hvorfor

  I denne fasen må du som prosessleder sammen med dine medarbeidere utforske og definere hva slags visjon og mål dere skal ha for arbeidet. Som en god ordvending sier det: ”Dersom du ikke har et mål å sikte etter, treffer du sannsynligvis ingenting heller”. For å kunne arbeide med spørsmål rundt dette bør du og dine medarbeider ha etablert felles forståelse av formål og et eierskap til oppgaven.

  Hovedspørsmål: Hvilke mål skal vi settes oss?

  • Har vi under planleggingen husket å ha med oss formålet?
  • Har vi invitert de riktige menneskene til å komme med innspill på hvordan vi skal gjøre oppgaven?
  • Har vi identifisert hvilke roller og ansvar aktørene i prosjektet har?
  • Har vi oversikt over hvilke kompetanser og ressurser vi har behov for underveis? Hvilke begrensninger/rammer har vi å forholde oss til?
  • Hvilke er de viktigste spørsmålene vi trenger svar på etter dette?
  • Er det noen eksterne utfordringer vi trenger å være ekstra oppmerksomme på?

  Spørsmål til utvikling av visjon:

  • Hvilket år vil det være når dine barn er like gamle som du er nå, og hvordan ville verden sett ut hvis du/dere lykkes 100%?
  • Se 10 år frem i tid og du/dere har lykkes 110% – hvordan ser det ut.
  • Hvis du kunne bestemme, hva forteller prosjektets interessenter deg om resultatet 3 år frem i tid? (lag sitater)
  • Skriv talen du holder om resultatet av prosjektet 1 år etter implementering?

  Flere visjonsspørsmål:

  • Hvordan ser organisasjonen din/deres ut hvis dere lykkes med prosjektet?
  • Hvordan har forholdet mellom organisasjonen din og interessentene og omverden endret seg som en følge av prosjektet?
  • Hva ønsker du deg for organisasjonen din og for samfunnet?
  • Hvordan gjør dere en forskjell i fremtiden?
  • Hva trenger samfunnet/ omverdenen av prosjektet/ organisasjonen ditt/din?

   

  Kilder: Lent AS (www.lent.no)