Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Spørsmål – knyttet til gruppetillit/sammensetning

  Hva & hvorfor

  I denne fasen er det viktig å etablere tillit blant deltakerne i prosjektet/gruppen og å skape en god teamkultur.

  Hovedspørsmålet i denne fasen er: Hvem er du?

  Hvordan

  Spørsmål som kan brukes til teambygging og gruppekultur:

  • Hvem har motivasjon, vilje, kapasitet og ekspertise til å gjøre dette?
  • Hvorfor mener jeg at dette arbeidet er viktig, og hvorfor ønsker jeg å engasjere meg?
  • Hva skal til for at du/vi skal jobbe på best mulig måte mot vårt felles formål?
  • Hvem må være med i kjernegruppa?
  • Hva er de viktigste tingene vi trenger for å jobbe mest mulig effektivt sammen i denne prosessen?
  • Hvilken hjelp trenger vi? Hvilke spilleregler må være på plass for at alle skal kunne jobbe optimalt?
  • Hva skal til for at vi greier å balansere mestring og utfordring, personlig og som gruppe?
  • Hva trenger vi å gi slipp på?
  • Hva er det vi ikke vet?
  • Hvilke viktige interessenter er ikke representert og på hvilken måte kan vi involver dem?

  Spørsmål som kan brukes til å redegjøre for eierskap:

  • Hva motiverer meg/oss til å delta i denne prosessen? (med antagelse om at det er frivillig)
  • Hva ønsker du/vi å oppnå med engasjementet?

  Andre spørsmål:

  • Hva trenger hver enkelt for å trives?
  • Hvordan sier vi ifra om vi er uenige med noen andre i teamet?
  • Hva vil det si å bidra?
  • Hvordan gir vi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte?

   

  Kilder: Lent AS (www.lent.no)