Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Spinning

  Hva & hvorfor

  Spinning er en metode som kan brukes i de fleste sammenhenger for å skape nye og kreative tilnærminger/spørsmål til utfordringer på jobb og i livet ellers. Hensikten med metoden er å undersøke utfordringer/problemstillinger og kartlegge ulike dimensjoner av utfordringen for å komme opp med nye tilnærminger og spørsmål.

  Hvordan

  1. Definer/formuler din/deres problemstilling og skriv problemstillingen i midten av ett tankekart.
  2. I øvre halvdel av tankekartet undersøker du ulike grunner til at problemstillingen er viktig. Finn opp til fire grunner til at problemstillingen er viktig.
  3. Reformuler grunnen til at problemstillingen er viktig til et positivt spørsmål som starter med eks.: «Hvordan kan…?»/«På hvilke måter kan…»
  4. Gå enda ett hakk til ut i tankekartet og spør igjen hvorfor er dette spørsmålet viktig. Etter å ha gjort dette i to runder, vil du sitte igjen med 8 positivt formulerte spørsmål som tar utgangspunkt i problemstillingen.
  5. I nedre halvdel av tankekartet spør du «Hva er det som hindrer deg/dere i å løse problemet».
  6. Gjenta de samme skrittene som i øvre halvdel av tankekartet. Etter å ha gjort dette i to runder, vil du sitte igjen med 8 positivt formulerte spørsmål som tar utgangspunkt i problemstillingen.
  7. Vurder alle og velg ut 3 av spørsmålene du/dere har formulert med utgangspunkt i problemstillingen etter disse parameterne
   • Hvilke spørsmål skaper mest nysgjerrighet/fantasi?
   • Hvilke spørsmål er mest interessante for deg/dere?
   • Hvilke spørsmål er viktigst/haster mest?
   • Hvilke spørsmål har du innflytelse over?
  8. Formuler et fokusspørsmål på bakgrunn av de valgte spørsmålene. Spørsmålet skal være:
   • Begynne med hvordan…, hvordan kan vi…, på hvilke måter kan vi…
   • Skal skape lyst, motivasjon, ønske om å gå igang, spille på følelsene.
   • Spørsmålet skal være uten hindringer.
   • Skal formuleres positivt.
   • Skal bryte med etablerte mønstre.

   

  Last ned her: spinning

  Kilder:
  Linda Green, Executive Producer, BBC Creative Leadership
  Lent AS