Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Spilleregler

  Hva & hvorfor

  Spilleregler er til for å skape trygghet i prosjektteamet eller blant deltakerne i prosessen du gjennomfører. Dessverre kan enkelte ha dårlige minner fra tidligere prosjekter eller møter, og vil bruke energi på å frykte og unngå vonde følelser knyttet til dårlige minner. Dette hindrer flyt av kreativ energi og handling som gjør at prosjektet og prosessen beveger seg i riktig retning. Ved å sette opp spilleregler i fellesskap kan du som fasilitator sammen med deltakerne tenke igjennom hva som kan skape trygghet, godt samarbeid og godt læringsklima. Dermed skaper dere et mer optimalt handlingsrom for godt arbeid.

  Hvordan

  Det er særdeles viktig at alle bidrar til å utfordre spillereglene, og at dere i fellesskap blir enige om det endelige resultatet. Å snakke om hvordan man ønsker å ha det og å ta opp de ”skumle” tingene tidlig og diskuter dem i stede for å unngå dem. Fortidde utfordringer har større skadepotensial enn om man allerede har snakket sammen om disse. Spillereglene bør:

  • Anerkjenne utfordringer som alle vet om.
  • Fortelle hvordan dere skal håndtere eventuelle konflikter.
  • Inneholde basis «hygienefaktorer» som mobilbruk, hvordan ta ordet, pauser, etc.
  • Beskrive læringsklimaet og hvordan man best kan støtte hverandre.

  Forslag til øvelser

  Negative spilleregler:

  1. Hvis denne sesjonen/workshopen virkelig skulle ”gå ad undas”, hva skulle da være ingrediensene?
  2. Lag spilleregler ved å snu de negative ingrediensene til positive ingredienser.
  3. Del med sidepersonen.
  4. Del i plenum og lag liste.

  Positive historier:

  1. Tenk på en gang da et felles arbeid virkelig svingte. Da alle samarbeidet godt og fikk ut sitt fulle potensiale.
  2. Hvilke positive suksesskriterier kan du hente ut av den historien?
  3. Del med sidepersonen.
  4. Del i plenum og lag liste.

   

  Kilder: The Grove Consultants International