Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Skygging

  Hva & hvorfor

  Skygging er en metode som brukes i forbindelse med tjenestedesign for å forstå og forbedre brukerens opplevelse av en bestemt tjeneste eller produkt gjennom strukturert observasjon. Ved å iaktta noen som bruker en tjeneste eller et produkt kan vi få innsikter som ikke like lett kan forklares med ord. Metoden kan enten ta for seg en enkelt bruker over en lengre periode eller en gruppe brukere, hvor hensikten er å finne handlingsmønstre. Skygging kan også benyttes i forbindelse med personlig og strategisk utvikling internt i bedrifter. I denne sammenhengen vil observasjonsobjektet være en kollega, og hensikten vil være å dra lærdom fra hvordan kolleger løser sine utfordringer. Fordelen med skygging er at observasjonene skjer i den kontekst og under de forhold som som er relevant for undersøkelsen, og dermed gir et ekte grunnlag for tolkning.

  Hvordan

  Et viktig prinsipp i gjennomføringen av skygging er å forstyrre den som blir observert så lite som mulig. Dersom det lar seg gjøre bør man filme og/eller ta bilder ettersom man kan gå glipp av og glemme viktige detaljer om man kun tar notater.

  Nyttig spørsmål du kan stille deg:

  • Hva gjør brukeren og hvorfor?
  • Hvor foregår interaksjonene?
  • Hva slags informasjon får brukeren og hvilken effekt har den?
  • Hva likte eller mislikte brukeren?
  • Hva slags tanker og følelser tror du brukeren har i forhold til hvordan vedkommende opplever tjenesten?
  • Hva slags rekkefølge/steg benytter brukeren seg av tjenesten i?

   

  Kilder: www.liveworkstudio.com