Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Six thinking hats

  Hva & hvorfor

  Dette verktøyet bidrar til å se ideer fra flere sider og standpunkt, samtidig som det skaper en felles plattform å diskutere prosjektet ut fra. ”Hattene” har forskjellige farger som gjenspeiler deres innfallsvinkel til temaet som diskuteres. Ofte preges teamet av negativ og pessimistisk tenkning og det vil da være stort utbytte av å ta på en av de andre hattene for et nyansert syn på ideene. Dette verktøyet forbedrer også produktivitet, kommunikasjon og kreativitet.

  Hvordan

  Lag en oversikt over hva de seks hattene symboliserer og del den ut til hver enkelt i teamet. Bestem et tema eller en idé som skal diskuteres og skriv denne opp på en tavle eller flippover. Del deretter opp tavlen i 6 kolonner og navngi dem etter fargen. Alle ”tar på seg” en hatt av gangen og det alle må ha den samme farge på hatten. Fortsett til dere er tomme for ideer og skift til neste hatt. Oppsummer til sist.

  «Hatte farger»

  1. Hvit – Fakta: Nøytral og objektiv vurdering av informasjonen dere trenger for å fullføre oppgaven og nå målet.
  2. Rød – Følelser: Intuisjon og impulser. Hva sier magefølelsen? Alle meninger basert på følelser, både positive og negative kan få utløp uten å forsvares.
  3. Gul – Positivitet: Vurder fordeler og optimistiske aspekter ved ideene deres. Finn styrkene og mulighetene.
  4. Grønn – Kreativitet: Se etter alternative løsninger og innfallsvinkler. Bygg videre på andres ideer (Ja, og….).
  5. Svart – Negativitet: Vær kritisk, skeptisk og analyser dere frem til svakheter og fallgruver. Finn ut om ideene er realistiske og gjennomførbare.
  6. Blå – Prosess: Finn ut hvor dere er i prosessen, og hvordan dere best planlegger den videre. Hva trenger dere av informasjon og avgjørelser, og hvordan skal dere jobbe videre?

   

  Kilde: Edward De Bono