Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Radioaktivt avfall

  Hva & hvorfor:

  Dette er en teambyggingsøvelse med fokus på mulighetstenkning og god kommunikasjon. Deltakerne deles i grupper og blir testet på ledelse, initiativ, tillit og gruppedynamikk gjennom at de sammen skal sammen løse en krevende oppgave. Det viktigste med øvelsen er at gruppene reflekterer over egen innsats og trekker læring ut av disse. Formålet er å trene seg i å løse en oppgave i felleskap. Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre.

  Hvordan:

  Del opp i grupper på maks 5 – 10 deltakere per gruppe.

  Kontekst:

  Sammen utgjør deltakerne et ekspert-lag som befinner dere i et kritisk sted i verden. Dere har lokalisert en bøtte med radioaktivt avfall, som må flyttes til en sikker forvaringsboks (Målet). Ved hjelp av felles innsats og begrensede ressurser skal dere flytte og sikre avfallet før de andre konkurrerende lagene – før tidsfristen renner ut – med minst mulig tap av liv. Dersom noen befinner seg for nære bøtten (innenfor en radius av 1 meter) over lengre tid vil vedkommende bli «erklært død» eller dersom bøtten velter(vannet renner ut) er oppdraget mislykket.

  Ressurser:

  Bøtte, Strikk (buksestrikk lang nok til å strekke rundt bøttas kant), 5 meter hyssing og en saks (gjerne noe som kan angi det radioaktive området rundt bøtta (1 meters radius))

  Tid: ca 30 min