Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Prosessflyt

  Hva & hvorfor

  Prosessflyt er et visuelt prosessplanleggingsverktøy, som gir deg oversikt og struktur i rollen som prosessleder. På samme måte som en prosessplan, fordrer dette verktøyet til bevisstgjøring og gjennomgang av prosessen du skal lede. Fordelen med prosessflyt er at den er enkel og oversiktlig, og kan fungere som en huskelapp om noe skulle oppstå underveis, samt at den er et godt dialogverktøy for å planlegge prosesser i fellesskap.

  Materiell:

  Stort ark, tusjer, post it for kladd

  Hvordan

  Modellen består av følgende elementer du må ta stilling til og fylle ut.

  • Fokusspørsmål: Overordnet spørsmål som definerer innhold/tema i prosessen
  • Underspørsmål: Kraftfulle spørsmål som setter rammene for innhold
  • Agenda: Prosessen skritt for skritt
  • Metode: Valg av metoder og verktøy
  • Hvorfor: Begrunnelse for valget av hvert prosessskritt + metode/verktøy

  Passer til planlegging av prosessarbeid. Fungerer best til å planlegge enkeltvise hendelser som møter, workshop og seminarer, men kan også brukes til å få oversikt over et prosjekt (gjentakende hendelser/oppgaver).

  Sjablong: prosessflyt_A3

  Kilde: Lent AS (www.lent.no)