Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Positiv kjernemappe

  Hva & hvorfor

  Positiv kjernemappe brukes til å samle opp og dokumentere innsikter fra et anerkjennende intervju, eller en samtale om suksesshistorier/styrkehistorier.

  Hvordan

  Positiv kjernemappe består av tre kolonner:

  1. Historier om ”oss på vårt beste” – Historien beskrives i korte trekk. Hva skapte historien av gode resultater?
  2. Muliggjørende og livgivende faktorer – Hvem og hva bidro til at historien ble så vellykket? For eksempel konkrete handlinger, tenkemåter, verdier etc. Hva skapte liv, glede, energi?
  3. På sporet av nye historier… – Hvilke handlinger kan vi gjøre for å få de livgivende faktorene til å bre om seg?
   • Begynn med et anerkjennede intervju eller fortellinger om suksesser eller styrker.
   • Gå sammen i grupper a f.eks. 4 og del hverandres historier.
   • Noter stikkord fra historiene i kolonne 1.
   • Etter at alle historiene er delt, gå igjennom hver historie og hent ut livgivende faktorer og skriv disse i kolonne 2 (evt. velg en historie dere sammen går i dybden på).
   • Skriv fortløpende ned ideer som kommer opp i kolonne 3 og avslutt med en felles idemyldring som fylles inn i kolonne 3.

  Kilder: Lent AS (www.lent.no)