Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Peke mot nord

  Hva & hvorfor

  Dette er en kort og enkel øvelse som demonstrerer hvordan vår virkelighetsoppfattelse skapes gjennom språket vårt (sosial konstruktivisme). Øvelsen har til hensikt å synliggjøre hvor viktig språket er for å skape en forent oppfattelse av virkeligheten og de oppgaver prosjektteamet skal løse. Alle vet hva Nord er og har en formening om hvilken retning det ligger. Men til tross for dette vil det oftest være forskjeller når man ber en gruppe om å peke mot nord.

  Hvordan

  Deltagerne blir sittende eller reiser seg og kommer frem på gulvet. De får beskjed om å lukke øynene i 10 sekunder, og deretter skal de, med øynene fortsatt lukket, peke mot nord. Når alle har valgt en retning, får de lov til å åpne øynene og se rundt seg på de forskjellige forslagene.

  Reflekter over hvordan det kan ha seg at vi tror så forskjellig om et ganke enkelt konsept som nord, og hva dette betyr for kommunikasjon, samhandling og prosessledelse.

   

  Kilder: www.resonans.dk