Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle verktøy

  Check in/check out

  Dette er enkle og grunnleggende prosessøvelser som anbefales som oppstart og avslutning av alle prosesser eller møter.

  Båten

  Identifiserer hva som gir oss fremdrift og hva som hemmer/forsinker oss.

  Blueprint

  Blueprint er et visuelt verktøy innen Tjenestedesign som brukes for å gi overblikk og beskrive kundens opplevelser av alle ledd og kanaler i en tjeneste og hva som ligger bak disse opplevelsene.

  ABCDE

  ABCDE er et verktøy for å snu defensiv tenkning om til offensiv tenkning.

  Brickwall

  Dette er en kjapp øvelse når du eller gruppen din står fast i et utviklingsarbeid.

  Brukerferd

  Brukerferd eller customer journey er et kartleggingsverktøy som beskriver en brukers reise og kontaktpunkter i forhold til en tjeneste eller produkt.

  Brukerintervju

  Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign som brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller produkt.