Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  P.O.I.NT

  Hva & hvorfor

  P.O.I.NT er et enkelt visuelt verktøy for å utvikle og vurdere idéer/konsepter og utforske nye idéer. P.O.I.NT har store fellestrekk med en SWOT analyse. Verktøyet kan lett tegnes opp på et ark og inneholder 4 ruter.

  Disse er:

  1. P = Positive sider ved idéen, hva er bra med idéen – jeg liker (…)
  2. O = Nye muligheter – hva om (…) hva hvis (…)
  3. I = Problemer/utfordringer med ideen
  4. NT = Nye ideer i forhold til problemene/utfordringene

  Hvordan

  Velg en ide eller et konsept. Start med å identifisere de positive sidene ved ideen og bruk disse til å komme opp med muligheter du ser i idéen.

  Jobb så videre med å identifisere problemer/utfordringer eller flaskehalser, og hopp direkte fra disse til å finne løsninger og komme opp med nye idéer til problemene. Øvelsen passer godt inn i integrasjons og lukkefasen av ideutvikling og må ikke gjøres før du mener du har et godt idégrunnlag eller en god ide du gjerne vil teste.

   

  Kilder: Linda Green, Executive Producer, BBC Creative Leadership