Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Oppdragsramme

  Hva og hvorfor:

  Verktøyet som kan hjelpe deg når du har fått et større oppdrag, og det er behov for å skape oversikt og forståelse for hva som faktisk ligger i oppdraget. Start med å avklare hva som ligger fast før du begynner å utforske muligheten.

  Antall deltakere:

  Kan fylles ut alene eller sammen med en gruppe

  Tid:

  Fra 10 min

  Materiell:

  Plansjen

  Hvordan:

  • Du skal alltid starte med formålet. 
  • Så starter du der du vet mest/har mest energi. 
  • Husk på at alle bokser henger sammen, så er det noe som endres ett sted, vil det muligens påvirke et annet sted. 

  Vedlegg:

  Oppdragsramme PLS A3 med spørsmål(PDF-fil)

  Oppdragsramme PLS (Word-fil)