Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  NABC

  Hva & hvorfor

  Grunnidéer bak metoden

  • Brukerne er i sentrum. All utvikling skal resultere i ny verdi for brukerne. Jo større verdi jo større suksess.
  • Den andre grunnidé er, at en lang rekke idéer går tapt på grunn av at de ikke blir presentert ordentlig. NABC-metoden er en metode for å presentere idéer på en lett, tilgjengelig og fengende måte.
  • Men viktigst av alt hjelper metoden med å utvikle og vurdere idéene. Metoden kan brukes i alle faser av utviklingsprosessen fra idéen oppstår til den ”fremføres”.

  NABC står for:

  • Need: Hva er det viktigste behovet hos brukerne – beskrivelse av et vesentlig behov, som skal oppfylles. Hvor viktigt er behovet for brukerne? Hvem er målgruppen? Er der andre enn oss, som kan se behovet?
  • Approach: En beskrivelse av, hva idéen går ut på. Hvordan understøtter nettopp denne idé målgruppens behov. Hva er det unike eller nytenkende ved idéen? Fokus skal være på den originale idé og ikke på, hvordan idéen ligner andre innenfor feltet. Hva adskiller idéen fra lignende idéer? Hvordan skal idéen utvikles og produseres? Hvordan kommer den på markedet?
  • Benefit: Hvordan får brukerne nytte av idéen? Hvordan får vi nytte av idéen? Hva får samarbeidspartnerne ut av idéen? Hva er effekten av idéen?
  • Competition: Beskrivelse av hvilke fordeler idéen har i forhold til evt. andre lignende idéer. Risiko/problemer som idéen skal ta høyde for. Hva er alternativene til idéen? Hva forhindrer konkurrentene i å gjøre det samme? Hvem dekker allerede området?

   

  Kilder: Stanford Research Institute – SRI