Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Lotusblomsten

  Hva & hvorfor

  Lotusblomsten er et verktøy som hjelper med å lage struktur og oversikt rundt i idéutvikling. Verktøyet tar utgangspunkt i et fokusspørsmål, som skrives inn i midten av plansjen. Deretter genererer man åtte idéer ved å besvare fokusspørsmålet. Lotusblomsten passer godt i den tidlige ”åpne opp”-fasen av et prosjekt, hvor man ønsker å utforske så mange idéer som mulig.

  Hvordan

  1. Tegn opp mønsteret på et stort ark (se bilde). Eventuelt bruk ferdig printet materiale, hvis mulig.
  2. Definer behovet/formulert som et fokusspørsmål og skriv det i midten.
  3. Generer ideer til behovet, og skriv ned disse.
  4. Velg ut de 8 beste og plasser de i rutene rundt midten.
  5. Se en gang til på idéene og se om det kommer noen idéer som dere ønsker å bytte ut med en eller flere av de 8
  6. Flytt de 8 ideene ut til neste firkant og plasser de i midten. Skriv gjerne et stort hvordan ved siden av ideen (for å skape mer konkrete ideer).
  7. Generer ideer med utgangspunkt i de 8 opprinnelige ideene. Fyll inn ideene i feltene rundt de opprinnelige.

  Begynn der dere har mest energi og fortsett til dere har fylt ut hele lotusblomsten.

   

  Kilder: Yasuo Matsumura, Clover Management Research