Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Legoøvelse 1

  Hva & hvorfor

  Denne øvelsen er en kommunikasjons-/samarbeidsøvelse for team. Den er spesielt god til å skape bevissthet om og samtaler rundt roller og kommunikasjon i team.

  Hvordan

  Dere skal nå sammen som gruppe lage et byggverk med de LEGO-klossene dere ser foran dere. Dere får alle om et øyeblikk en papirlapp, hvor der står, hva den enkeltes oppgave er under byggingen (se under). Hva som står på lappen er hemmelig for de andre i gruppen. Dere får nå 30 minutter til å bygge deres byggverk. Under byggingen skal det være total taushet.

  Etter 30 minutter

  Gruppen skal nå diskutere, i hvilken grad dere er tilfredse med byggverket, dere har konstruert, og hvordan dere synes samarbeidet gikk. Dere har tiden frem til klokken… (resten av tiden, ca. 30 min.)

  Hemmelige oppgaver til deltakerne

  Klipp de følgende oppgaver ut og fordel dem til deltakerne, når oppgaven settes i gang:

  1. Du er den eneste, som skal bygge (sette klosser sammen) i de 3 første lag av byggverket
  2. Du skal sørge for at 3. og 4. lag i byggverket kun består av gule klosser
  3. Du er den eneste som skal bygge (sette klosser sammen) i lagene 5 – 6 av byggverket
  4. Du skal sørge for at det i 1. og 5. lag av byggverket kun blir brukt røde og blå klosser
  5. Du skal sørge for at det kun blir brukt klosser med 8 “knapper” i 3. og 6. lag av byggverket
  6. Du skal sørge for at klosser som står ved siden av hverandre i 1. og 6. lag ikke har samme farge
  7. Du skal sørge for at det kun er blå klosser i lag 2. av byggerket
  8. Du er leder av gruppen
  9. Du skal sørge for at byggverket består av maks 10 lag klosser. Hvis arbeidet går i stå på grunn av deg etter 10. lag skal du sørge for at arbeidet blir gjenopptatt og fortsetter i lagene under 10. lag.

   

  Kilder: Kaospilotene – www.kaospilot.dk