Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Legoøvelse 2

  Hva & hvorfor

  Denne øvelsen viser hvordan virkelighetsoppfattelse og kommunikasjon må henge sammen for å overbringe et budskap som blir forstått av andre. Hensikten er å bevisstgjøre deltakerne i kommunikasjonsutfordringer der budskapet fremstår som klart for avsender og blindt for mottager.

  Hvordan

  Det trengs Lego-klosser og stoler for å gjennomføre øvelsen. Reglene er som følger: To og to går sammen i par og setter seg med ryggen mot hverandre. Den ene får en ferdigbygget Lego-figur og den andre får klosser som gir mulighet til å bygge figuren. Den som har den ferdige figuren må etter beste evne forklare oppbygningen til den andre, som skal bygge en kopi av figuren med de instruksjoner som gis. Det er (selvfølgelig) ikke lov å snu seg for å se.