Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Læringshistorie

  Hva & hvorfor

  Personlig læringshistorie kan gjøres på mange måter. Det handler om, enten i forkant av et prosjekt/prosess eller i etterkant, å ønske seg en eller å beskrive en reise. Å beskrive en ønsket læringsreise i forkant av et prosjekt/en prosess gir deltakerne en mulighet til å visualisere og kommunisere ønskede mål og effekter både individuelt og kollektivt. Å beskrive en læringsreise i etterkant gir deltakerne og prosjektet muligheter til å reflektere over, evaluere og hente ut læring fra en «reise». Å beskrive dette ved å tegne reisen gir en økt effekt i form av at dette blir lettere å huske og bruke både individuelt og kollektivt.

  Hvordan

  Eks i forkant:

  1. Be deltakerne om å lage en tidslinje fra prosjektets start til prosjektets slutt.
  2. Forestill deg at resultatet av dette prosjektet har overgått alle forventninger og at du har hatt et stort individuelt utbytte.
  3. Start med slutten og spol gradvis tilbake til start, ved å forestille deg og identifisere viktige hendelser og milepæler underveis i prosjektet. Identifiser videre de viktigste kollektive og individuelle læringene du/dere har gjort underveis og knyttet til hendelser og milepæler.
  4. Oppsummer øvelsen for deg selv, ved å sett opp noen individuelle suksesskriterier og personlige læringsmål.
  5. Oppsummer øvelsen i fellesskap (eller i mindre grupper), ved å sette opp felles spilleregler, suksesskriterier og læringsmål.