Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Kontekstanalyse

  Hva & hvorfor

  Dette verktøyet gir felles forståelse og bevisstgjøring rundt hvilke omkringliggende krefter som påvirker prosjektet.

  En kontekstanalyse kan ta for seg momenter som: Trender og mot-trender, usikkerhetsmomenter, politisk klima, økonomi og målgruppebehov.

  Formålet med verktøyet er å: gi økt innsikt i komplekse situasjoner, utforske antagelser og perspektiver, identifisere faktorer og trender som man må være oppmerksom på. Resultatet av en kontekstanalyse vil være at dere som team eller bedrift vil få en klar og detaljert oversikt over hva som finnes i omgivelsene og hvordan det kan påvirke deres arbeid.

  Hvordan

  Benytt sjablong og ta for dere dere hvert enkelt punkt:

  • Trender: Hvilke mønster og trender kan dere identifisere, som støtter deres mål og ønsker?
  • Politiske faktorer: Finnes det noen politiske faktorer som vil ha innvirkning opp deres prosjekt?
  • Økonomisk klima: Hva slags innvirkning har aksjemarked, sysselsetting økonomiske prognoser på deres mål og ønsker?
  • Kundebehov: Hva slags trender beveger seg i kunde/konsument-markedet? Kjøpekraft? Etterspørsel?
  • Konkurransetrender: Hvem er våre konkurrenter innen vårt felt?
  • Teknologiske faktorer: Hvilke teknologiske faktorer påvirker vårt prosjekt? Dette kan innebære kommunikasjonsteknologi, produksjonmetoder, nye materialer, ny programvare og så videre.
  • Usikkerhetsmomenter: Her utforsker dere eventuelle bekymringer, problemer eller områder som det mangler informasjon om.

  Tips: Det er smart å ikke la selve sjablongen styre diskusjonen, men finn andre relevante momenter dersom det er behov for dette. Verktøyet skal ikke bli et kunstverk, men fungere som en plattform som inviterer til diskusjon, refleksjon og felles forståelse.

   

  Kilder: The Grove Consultants International – Process tools for vizualizing change