Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Kompasset – prosessledelseskompasset

  Hva & hvorfor

  Modell for prosesslederrollen og viktige ferdigheter, prinsipper og holdninger/verdier som er essensielle.

  Kontekst: Hva oppgaven dreier seg om vil alltid trumfe valg av metoder og modeller. Prosessleders første oppgave vil i alle tilfeller være å undersøke oppgavens kontekst.

  Formål: Formål er prosessens usynlige leder. Mål beskriver det konkrete resultatet, mens formål beskriver hvorfor vi i det hele tatt har igangsatt prosessen. Formål handler om hvorfor prosessen er satt i gang og er på mange måter mer robust enn mål. Mål har en tendens til, og skal gjerne, endre seg underveis i prosessen – formål endres sjeldnere.

  Åpenhet: Det kan være vanskelig, om ikke umulig å være nøytral som prosessleder. Man kan derimot være åpen i forhold til egne intensjoner og agendaer. Å praktisere åpenhet bidrar til tillit, som er en forutsetning for å få aksept som prosessleder.

  Tilstedeværelse: Evnen til å være i seg selv, i oppgaven og i de relasjonen prosessen består av gir grunnlag for god ledelse av prosessen.

  Spørsmål: Både å skape spørsmål i forkant av prosesser og å mestre evnen til å stille gode kraftfulle spørsmål underveis i prosesser er viktige egenskaper for en prosessleder. Spørsmål er drivstoffet i prosesser og danner utgangspunktet for valg av fremgangsmåte, metoder og verktøy.

  Aktiv lytting: Å kunne lytte aktivt inn i til alt det som skjer underveis i prosessen danner utgangspunkt for spørsmålene du stiller og i hvilken grad du greier å utløse det fulle potensialet i gruppens bidrag.

   

  Kilde: Lent AS (www.lent.no)