Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Isflak

  Hva & hvorfor

  Isflak er en øvelse som fungerer ypperlig til å ”bryte isen” og fysiske barrierer i prosjektteam. Hensikten med øvelsen er å stimulere til samhandling og kreativitet i gruppen, og bryte vanetenkning. Den er fin til å synliggjøre hvor standhaftig vaner vi kan ha som mennesker, og hvordan de kan brytes. Øvelsen er enkel og krever kun en bunke ark og gulvplass til alle deltagerne.

  Hvordan

  Sett deltakerne i grupper på 5-10 personer. Del ut rikelig med flippover-ark til hver gruppe og be de legge de ut over gulvet (nok til at alle kan få god plass til å stå på arkene) og instruer deltakerne i reglene, som er: Alle skal være borti arket og ikke borti gulvet samtidig (kun denne instruksjonen – ingen annen hjelp). Gi deltakerne litt tid til å komme i posisjon. For hver gang de greier det, fjerner du noen av flippover-arkene (eksempelvis ett av gangen). Riv gjerne opp arkene i mindre stykker for å gjøre gjennomføringen vanskeligere og kravet til kreativ samhandling større. Deltakerne vil etter hvert ta i bruk ulike ting i rommet, som f.eks. bord og stoler – dette er greit. Når de har gjort det en eller to ganger, legg til en tilleggsinstruks om at det ikke er lov å bruke gjenstander i rommet. Den endelige løsningen er å hoppe samtidig.

  Etter gjennomføring ber du gruppa reflektere over hva øvelsen forteller om:

  • Kreativitet (endring av vanetenking, kreativitet igjennom begrensning)
  • Samhandling (Hvem leder og hvem følger – gruppetenkning)
  • Kommunikasjon (Lytte til hva som er den egentlige instruksen)

  Kilder: Wolf and Waters

  Ønsker du å lære mer om prosessledelse og/eller trene på prosesslederrollen? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet. 

  Kursbeskrivelse Prosesslederstudiet 2020_digital PLS