Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Interessentanalyse

  Hva & hvorfor

  En interessentanalyse vil gi prosjektlederen og teamet oversikt og bevisstgjøring om hvem som kan ha innvirkning på prosjektet, hvem dere må forholde dere til og aktører rundt prosjektet dere må være oppmerksom på.

  Hvordan

  Sett opp prosjektmålet i midten av diagrammet. Still deg selv og prosjektteamet følgende spørsmål: Hvem har interesse av deres prosjekt?

  Hvem tjener på prosjektet? Hvem kan eventuelt bidra? Hvem utgjør en trussel for prosjektet? Svarene på disse spørsmålene vil avdekke hvem som er interessenter i prosjektet. Fyll inn navnene på disse i første sirkel rundt prosjektmålet og still deretter disse spørsmålene: Hva er disses individuelle forventninger og motivasjon for prosjektet? Hvordan kan de fremme eller hemme prosjektets fremdrift og resultat? Dersom dere kan reflektere dere frem til gode svar på disse spørsmålene vil dere få en god oversikt over hvem dere bør involvere i prosjektet og hvordan, samt hvem og hva dere bør være oppmerksomme på.

   

  Sjablong: Interessenter