Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite
  • Hjem
  • Innsjekk / check-in

  Innsjekk / check-in

  Hva & hvorfor

  Dette er en enkel og grunnleggende metode som passer godt som oppstart i de aller fleste prosesser eller møter. Den kombineres ofte med utsjekk på slutten av dagen. Innsjekk fungerer både som en ”icebreaker” og til å få folk til å være til stede og samtidig lage koblinger mellom deltakerne. 

   

  I en innsjekk får hver enkelt deltaker mulighet til å fortelle noe om seg selv, sin egen tilstand og/eller forventinger til det som skal skje. Innsjekk og utsjekk er inspirert av sirkel-metodikk, noe vi mennesker har holdt på med siden vi oppfant ilden og satt oss i ring rundt bålet for å dele tanker, refleksjoner og historier.

   

  Antall deltakere: 2-50+ deltakere. Kan også gjøres i parallelle grupper.

  Materiell: Ingenting

  Tid: 5-30 min (avhengig av om du vil at alle skal si noe og lengden på hver enkelts innlegg)

   

  Hvordan

   

  • Start møtet/prosessen med å stille gruppen et spørsmål som hjelper dem enten å koble seg på tema (årsaken til at dere  møtes) eller for å koble seg på gruppen. 
  • La alle få tenke litt selv (I, i IGP)
  • Be deltakerne snu seg mot sideperson, eller reise seg opp å finne en de ikke har snakket med på en stund (G, i IGP)
  • Om det er tid/viktig, be parene dele det som var viktigst/ga mest inntrykk fra samtalen

   

  Eksempler på innsjekkspørsmål

  • Hva håper du å få ut av dette møtet/denne prosessen? 
  • Hva håper du denne prosessen kan bidra til hvis vi lykkes veldig godt?
  • Hva er yndlingsretten din?
  • Hva er favorittreisestedet ditt?
  • Fortell om en hobby/skjult talent du har.
  • Fortell om en ting du opplevde når du var liten som du tror har vært viktig for hvem du har blitt.
  • Hvilken styrke vil du bidra med i dag? 
  • Hva skal til for at vi skal klare å holde fokus og bruke hverandres styrker i dette arbeidet? 

  Hentet fra:
  Prosesslederboka, Pål Tanggaard, 2016. Kommuneforlaget, KF