Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  IGP

  Hva & hvorfor

  IGP står for «individuell – gruppe – plenum» og er en enkel metodikk som kan benyttes både for å skape engasjement hos deltagerne i en prosess og for å sikre at alle deltar. Øvelsen ivaretar både de introverte og de ekstroverte deltakerne i gruppa. Øvelsen skaper trygghet fordi hver enkelt får reflektert individuelt først før de kan dele med en eller flere i mindre grupper, og kun de som vil kan dele i plenum.

  Individuell refleksjon, samtaler to og to eller i grupper og deling i plenum om et tema eller spørsmål som prosessleder har stilt eller ut ifra intervjuguide.

  Hvordan

  Eks.:

  1. Velg et spørsmål, eks: Hvilke forventninger har du til dagen?
  2. Be deltakerne reflektere individuelt over spørsmålet i 2 min.
  3. Be deltakerne gå sammen i grupper på 4 personer i hver og snakke sammen med utgangspunkt i spørsmålet.
  4. Gi gruppene 5 min – gå gjerne litt rundt å lytt.
  5. Be noen dele litt av samtalene inn i plenum.