Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  IGP (Individuell-gruppe-plenum)

  IGP – en enkel rytme for bred deltakelse og kunnskapsutvikling 

  Som regel pleier prosessarbeid å være en kombinasjon av individuell refleksjon, gruppearbeid og plenumssamtaler. Svært ofte handler det om å finne «rytmen» i prosessarbeidet: Først arbeide individuelt eller i par, deretter dele tanker i gruppa og så i plenum. Denne rytmen blir gjerne kalt I-G-P, altså Individuelt – Gruppe – Plenum. Og så finnes det selvsagt en rekke måter å kombinere disse og andre metoder på som vi skal se på senere. Når du leder prosesser må du ta stilling til hvilke metoder du tror vil hjelpe deltakerne til å føre de mest meningsfulle samtalene.

  IGP er en enkel metodikk som kan benyttes både for å skape engasjement hos deltakerne i en prosess og for å sikre at alle deltar. Øvelsen ivaretar både de introverte og de ekstroverte deltakerne i gruppa. Øvelsen skaper trygghet fordi hver enkelt får reflektert individuelt først før de kan dele med en eller flere i mindre grupper, og kun de som ønsker det kan dele i plenum.

  Eksempel på I-G-P:

  1. Velg et spørsmål, for eksempel: Hvilke forventninger har du til dagen?
  2. Be deltakerne reflektere individuelt over spørsmålet i to minutter. (I)
  3. Be deltakerne gå sammen i grupper på 4–6 personer i hver gruppe og snakke sammen med utgangspunkt i spørsmålet. (G)
  4. Gi gruppene fem minutter – gå gjerne litt rundt og lytt.
  5. Be noen eller alle gruppene dele litt av samtalene inn i plenum. (P)

  Dette kan gjerne kombineres på andre måter. Dersom det er usikkerhet i gruppa, kan det ofte være klokt å gå via parsamtaler før du går inn i gruppe eller plenum. Da kunne kombinasjonen blitt Par-G-P:

  1. Velg et spørsmål, for eksempel: Hvilke forventninger har du til dagen?
  2. Be deltakerne samtale parvis med utgangspunkt i spørsmålet. (Par)
  3. Be deltakerne gå sammen i grupper på 4–6 personer i hver gruppe og snakke sammen med utgangspunkt i spørsmålet. (G)
  4. Be noen eller alle gruppene dele litt av samtalene inn i plenum. (P)

  Hentet fra:
  Prosesslederboka, Pål Tanggaard, 2016. Kommuneforlaget, KF.