Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Idévurdering – Stark-krysset

  Hva & hvorfor

  Når man har mange ideer og trenger å vurdere og velge hvilke man skal gå videre med, kan man bruke ulike vurderingsgrafer. Det finnes mange varianter av disse, blant annet Stark-krysset.

  Her er aksene:

  1. Realiserbart
  2. Attraktivt

  En annen nesten helt lik en er:

  1. Realiserbart
  2. Effekt

  Man kan også vurdere ideer ut i fra en trekant:

  1. Attraktivt
  2. Realiserbart
  3. Utfordrende

  Hvordan

  Når man har utviklet mange ideer og ønsker å få en kjapp oversikt over hvilke ideer det er verdt å gå videre med kan man bruke Stark-krysset. Plasser ideene inn i matrisen/grafen og gå videre med de som fortrinsvis er både attraktive og realiserbare, eller plukk vekk de som hverken er attraktive eller realiserbare å gå videre med resten.

  Antall deltakere: 2–50. Del ut et ark til hver deltaker eller hver gruppe (inntil åtte personer per gruppe) som skal gi tilbakemelding på ideen.

  Tid: 5–30 minutter avhengig av antall deltakere og ideer.

  Materiell: Flippover-ark til å tegne aksen på, eventuelt tegne aksen på gulvet eller på en tavle dersom det er mange deltakere og mange ideer.

  Hvordan

  Plasser ideene inn i matrisen eller grafen og gå videre med dem som fortrinnsvis er både attraktive og realiserbare, eller plukk vekk dem som verken er attraktive eller realiserbare og gå videre med resten.

   

  Kilder: Andréas Breiler, Jonas Michanek – Ideagenten (2011) i Prosesslederboka, Pål Tanggaard (2016)