Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Ideutvikling – stjel ideene

  Hva & hvorfor

  Når man jobber med ideutvikling, vil et av de viktigste poengene være å skifte perspektiver. Å skifte perspektiver handler om å finne ulike ståsteder eller «briller» som man kan se på utfordringen fra/med. Det aller vanligste virkemiddelet er å velge deltakere ut i fra et ønske om forskjellighet og å bruke perspektiver og innsikter fra målgruppa. Men det finnes også en rekke andre måter å skifte perspektiv på. En av disse er å tenke på andre som på ulike måter har lykkes med/vært gode til å løse tilsvarende utfordringer som du står ovenfor, for så å stjele så mye du kan.

  Hvordan

  Kan gjøres individuelt eller i grupper:

  1. Finn frem til andre som har lykkes med/vært gode til å løse tilsvarende utfordringer som du står ovenfor.
  2. Skriv opp navnet på personen eller organisasjonen på en post-it lapp.
  3. Brainstorm på alt dere mener de har lykkes med eller som du/dere kan lære av.
  4. Bruk dette til å generer ideer til egen utfordring, gjennom en brainstorming.

   

  Kilder: Linda Green, Executive Producer, BBC Creative Leadership