Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Ideutvikling – bryt reglene/mønstrene

  Hva & hvorfor

  Dette er en øvelse hvor deltakerne blir utfordret til å tenke at man skal gjøre ting helt motsatt av hva man vanligvis ville gjort. Eks: Tenk på hvordan man typisk gjør ting i organisasjonen/enheten (hvordan ville dere typisk løst problemet?), og gjør det helt annerledes, eventuelt helt omvendt.

  Øvelsen handler om å skifte perspektiv og om å bryte ut av mønstre.

  Hvordan

  Kan gjøres som en del av en brainstorming/idèmyldring. Poenget vil ofte være å komme opp med flest mulige ideer til en gitt utfordring. Kan godt gjøres både individuelt og i grupper, gjerne individuelt først så i grupper.

   

  Kilder: Linda Green, Executive Producer, BBC creative Leadership