Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  ICOC

  ICOC er en metode for å snakke med hverandre om vanskelige ting på en konfliktdempende og konstruktiv måte.

  ICOC står for

  • Intention
  • Clean
  • Own
  • Curious

  Hvordan

  Eks.:

  Intention: Hva vil du oppnå med tilbakemeldingen

  – Jeg trenger å rapportere i tide…

  Clean: Baser tilbakemeldingen på faktabaserte (objektive) observasjoner

  – Jeg har ikke fått bakgrunnsmaterialet fra deg innen avtalt deadline…

  Own: Hvordan påvirker problemet meg. Snakk fra egen banehalvdel.

  – Uten bakgrunnsmaterialet, greier jeg ikke å levere rapporten i innen min deadline…

  Curious: En nysgjerrig og hjelpsom tilnærming til å løse problemet.

  – Hvordan kan det ha seg…

  – Hva kan jeg bistå med for å sikre at du leverer bakgrunnsmaterialet til avtalt deadline…

   

  Kilde: Linda Green, BBC Creative Leadership