Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Handlingskafe

  Hva & hvorfor

  Handlingskafe er en metode og rammesett for kreativ og inspirerende samtale og idéutvikling, og oppsto som en sammensmelting av verktøyene World Cafe og Open Space. Hensikten med en pro action cafe er å finne og synliggjøre den kollektive kunnskapen i en gruppe og ta prosessen fra ide til handling. Det som gjør Handlingskafeen spesiell er at den har som mål å samle/lukke prosessen og fremlegge konkrete steg til handling. I tillegg er metoden relasjonsfremmende og nettverksbyggende.

  Hvordan

  • Start med en check-in i sirkel hvor du lar deltakerne få ”lande” og innstille seg på det som skal skje
  • La de deltakerne som ønsker innspill og hjelp til å sette sine prosjekter ut i livet, få stå frem og presentere disse?
  • Del antallet deltakere på 4. Eks. dersom det er 40 deltakere, vil det være rom for 10 ide/prosjekt innehavere.(«Først til mølla”-prinsippet gjelder) Det blir3 bidragsytere ved hvert bord i tillegg til ide-/prosjektinnehavere.
  • Vertene går til hvert sitt bord og gjør seg klar med skrivesaker for å dokumentere. Det er 3 runder i Handlingskafe som hver er ledsaget av et hjelpespørsmål. Hver runde er på 20-30 minutter. De 3 rundene har følgende hjelpespørsmål som rettet mot verten/initiativtakeren:
   • Hva er det jeg prøver å få svar på/oppnå i dette prosjektet? Hvorfor er prosjektet viktig? (Bakenforliggende årsaker)
   • Hvilke perspektiver mangler jeg i dette prosjektet? Hva kan gjøre prosjektet mere komplett og realiserbart?
   • Siste runde har 4 spørsmål: Hva lærer jeg om meg selv? Hva lærer jeg om mitt prosjekt? Hva er mine neste steg? Hva trenger jeg fortsatt hjelp til/innspill på?
  • Den tredje og siste runde er i tillegg delt og består først av diskusjon omkring rundens 4 spørsmål i 20-30 min og deretter en oppsamling/høsting av de ideer og innsikte som har kommet frem.
  • Legg inn pauser mellom hver runde, slik at det er rom for pause og refleksjon.
  • Opplegget avsluttes ved at deltakerne returnerer til sirkelen og vertene/initiativtakerne svarer på 2 spørsmål: Hva er jeg takknemlig for (her og nå)? Hva er mine neste steg (ift. prosjektet)?

   

  Kilde: www.artofhosting.org