Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Grafisk handlingsplan

  Hva & hvorfor

  En grafisk handlingsplan er et oversiktlig og visuelt verktøy som hjelper med planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. Hensikten med en grafisk handlingsplan er å gi et helhetlig bilde av prosjektet og oversikt over viktige detaljer på flere plan i prosjektet. Alle deltakerne i teamet har muligheten til å bidra til og diskutere innholdet på handlingsplanen, som til slutt skal resultere i enighet om hvilken retning teamet skal gå.

  Hvordan

  En grafisk handlingsplan bør minst inneholde følgende punkter:

  • Oversikt over teammedlemmene og deres kvalifikasjoner.
  • Steg/trinn i prosjektet (Oppstart, planlegging, utvikling, ferdigstilling osv.)
  • Mål, delmål, formål og milepæler.
  • Suksesskriterier, for prosjektet og den enkelte i teamet.
  • Utfordringer og fallgruver.

  Disse punktene må diskuteres nøye for å sikre et godt prosjekt og et godt resultat. Innholdet kan også være en nedtegnelse av andre prosessøvelser og metoder som tar for seg og klargjør temaer som knyttes opp mot hvert element i handlingsplanen. Lag helst grafiske handlingsplaner på papirrull og gjør den stor, slik at dere har plass post-it lapper og raskt kan få overblikk ved å se på den.

   

  Kilde: The Grove Consultants International – Strategic Visioning Guides. Aakre & Stryken Scharning (2013) – prosjekthåndboka 2.0.