Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Gå sakte – gå fort

  Hva & hvorfor

  Gruppeprosesser i prosjekter og i endringer på arbeidsplasser kan ofte ses på som kumulative. Det vil si at kunnskapen som trengs for å forstå hvordan man sammen skal gå frem for å nå målet kommer etterhvert. Det er ofte fristende å sette i gang med arbeidet så fort som mulig og i så hurtig tempo som mulig, for man ønsker jo å komme mål innen tidsfristen med et godt resultat. Men dette kan imidlertid føre til at prosjektet bremses opp eller i verste fall stopper, dersom det dukker opp uforutsette utfordringer eller momenter som burde vært gjennomgått før oppstart. Dette kan være samarbeidsproblemer og misforståelser mellom teammedlemmene eller uklarheter omkring roller, mål og kunnskapsbehov. Det er derfor viktig at dere som team tar dere den tiden som trengs til å gjøre de nødvendige forberedelser i startfasen av prosjektet. Dette vil gjøre dere i stand til å jobbe effektivt og sette opp farten senere i prosjektet.

  De viktigste momentene som sikrer effektivitet og tempo i et prosjekt eller på en arbeidsplass, er tillit mellom kollegene, klare tydelige mål og en felles hensikt. Ved å investere tid på å etablere dette i startfasen av oppgaven dere står ovenfor, vil det kunne utgjøre stor forskjell på hvordan dere overvinner utfordringer senere. Sørg derfor for at dere bruker tid på å:

  • Diskutere målsetting, hensikt, agenda, roller og spilleregler.
  • Introdusere hvert teammedlem og å bli kjent.
  • Involvere alle i teamet fra starten av.
  • Uformell sosial omgang.
  • Diskutere, overensstemme og fastsette mål.

  Arbeidslivet og verden forøvrig beveger seg fremover i et stadig høyere tempo. Selv om man gjerne ønsker å gi gass og gå frem fortere og fortere, er menneskets evne til å absorbere nye ideer og respondere på endring en relativt treg prosess. Dermed blir det viktig å ta seg tid til å la ”ting synke inn” og bearbeides. Konsekvensen ved å la være kan bli mangel på engasjement, dårlige beslutninger og valg, og svekket evne til kreativitet og innovasjon.

   

  Kilde: NRK Master Class