Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Felles fokus

  Hva & hvorfor

  Dette er eksempler på spørsmål du kan stille deg selv og dine medarbeidere i starten av den prosessen dere har ønske om å gjennomføre. Hensikten er å skape et felles fokus og dermed en bedre start.

  Hvordan

  • Hvilke spørsmål, hvis gitt svar, kan utgjøre den største forskjellen for vår organisasjon?
  • Hva er viktig for nettopp deg i møte med utfordringen vi står ovenfor?
  • Hvilke muligheter ser du i denne situasjonen?
  • Hva vet vi om utfordringen? Hva trenger vi (fortsatt) å vite mer om i forhold til utfordringen?
  • Hvilke dilemmaer er det vi står ovenfor i denne situasjonen?
  • Hvilke antagelser trenger vi å utfordre?