Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Didaktisk relasjonsmodell (DRM)

  Hva & hvorfor

  Didaktisk relasjonsmodell (forkortet til DRM, eller også kalt ”diamanten”), er et pedagogisk planleggingsverktøy for å analysere ulike relevante faktorer som spiller inn på en optimal læringssituasjon. Didaktikk er ”undervisningens hva, hvordan og hvorfor” og omhandler bruk av pedagogisk teori inn mot undervisning, formidling og opplæring.

  Grunntanken i DRM er at alle kategoriene er viktige i en planleggingsprosess og at man kan begynne planleggingen under den kategorien man selv ønsker – det viktige er at alle kategoriene tas hensyn til og at de ses i relasjon til hverandre.

  Hvordan

  Verktøyet kan brukes alene, eller i grupper. Gå sammen om å komme frem til innholdet i de 7 punktene. Dere bestemmer selv hvor dere ønsker å begynne, men husk at punktene må ses i relasjon.

  • Drøm: Hva ønsker vi å skape og oppnå (hensikt med prosessen)?
  • Mål: Hva skal deltakerne sitte igjen med for at hensikten skal være oppnådd? Hva av nye ferdigheter og ny kunnskap skal deltakerne ha tilegnet seg?
  • Deltakere: Hvem er deltakerne, og hva kjennetegner dem? Hvilke ferdigheter og kunnskaper har de om den aktuelle tematikken?
  • Innhold: Hvilken tematikk må vi gå inn på for å bygge opp under hensikten? Hvordan er det hensiktsmessig å strukturere innholdet?
  • Metoder: Hvilke metoder kan vi ta i bruk for å involvere deltakerne på best mulig måte? Hvilke metoder passer til innholdet, og bygger opp under hensikten?
  • Evaluering: Hvordan ønsker du å evaluere? Før, underveis, og etter? Evaluere flere ganger?
  • Rammefaktorer: Hvilke rammer må du forholde deg til? Hvordan utnytte rammene på best mulig måte?

  Tid og sted

  Varighet: 20 min – 1 time. Brukes i utgangspunktet til planlegging av undervisning og kurs, men er tilpasset bruk i prosessarbeid. Fungerer best til å planlegge enkeltvise hendelser som møter, workshops og seminarer, men kan også brukes til å få oversikt over et prosjekt (gjentakende hendelser).

  Last ned her: DRM

   

  Kilder: Nye veier i didaktikken – Bjørndal & Lieberg 1978 (Videreutviklet av Lent)