Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Dreiebok / Kjøreplan

Hva & hvorfor

En dreiebok eller kjøreplan er et nyttig verktøy som gir deg struktur og oversikt i rollen som fasilitator og prosessleder. Selv om man velger å ikke bruke den under selve gjennomførelsen vil det å lage en kjøreplan gi trygghet, ettersom den krever forberedelse og mental gjennomgang av det som skal skje.

Hvordan

En kjøreplan settes opp i en tabell og bør inneholde oversikt over hva som skal skje når, og hva som er hensikten med det man gjør. Jo mere detaljert man planlegger, jo bedre forberedt er man til å takle endringer underveis på en trygg og god måte.

Før du begynner å lage en kjøreplan anbefaler vi å se på prosessplanleggeren.