Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Dialogkort

  Hva & hvorfor

  Bilder/ illustrasjoner på A6 eller A5 størrelse kort. Bildene er gjerne metaforiske, og er laget for å sette i gang assosiasjoner. Bildene brukes på ulike måter for å sette igang en individuell refleksjon eller en samtale mellom to eller flere, og er knyttet til et spørsmål/ tema. Bilder gir anledning til å gi assosiasjoner og inspirasjon til å sette ord på tanker.

  Hvordan

  Denne øvelsen kan gjøres på mange måter. Eks: Lag eller kjøp bilder som gir inspirasjon til refleksjon/assosiasjoner. Lag 30-50 A5/A6 billedkort.

  1. Legg bildene ut på gulvet.
  2. Forklar hensikten med øvelsen.
  3. Gi gruppen et spørsmål eller introduser et tema. Eks: Hva betyr prosess for deg?
  4. Hver deltaker velger et kort hver som illustrerer det de legger i prosess.
  5. Deltakerne presenterer etter tur kortet de har valgt og hvorfor de har valgt det knyttet til spørsmålet.
  6. Avslutt med en samtale i plenum og en refleksjon over øvelsen.

  Dialogkort kan gjerne brukes i check in og check out.

   

  Kilde: www.resonans.dk